trygghet och förtroende/security and confidence/seguridad y confianza

 

 

 


 

Vi arbetar med inriktning mot mindre företag och privatpersoner i egen regi och i samarbete med Lexur Juristbyrå AB. Vi har en ödmjuk inställning inför våra uppdrag och ett djupt intresse för människor och samhällsfrågor. Vi kan erbjuda juridisk expertis inom en rad olika områden som avtalsrätt,familjerätt, förvaltningsrätt och internationella frågor.

Vi kan hjälpa till med enklare vardagsnära frågor i samband med, till exempel, myndighetsbeslut till mer komplexa juridiska frågor. Vi kan fungera som offentligt biträde i anknytning till asylprocessen och som juridiskt ombud om en tvistig situation skulle uppstå.