trygghet och förtroende/security and confidence/seguridad y confianza

 

Våra tjänster  

Vi kan lagar och andra rättsregler och vi kan förklara varför rättsreglerna ser ut som de gör. Vi hjälper dig som är företagare eller privatperson med de flesta frågor som kan uppstå i vår vardag. Vi kan utreda komplicerade ärenden och underlätta om tvist eller oenighet skulle uppstå.   

 

Arvode 

En första inledande konsultation är oftast kostnadsfri, beroende på ärendets karaktär. Vi avtalar därefter med klienten och arvodet bestäms efter uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Timnormen uppgår till 1654 kronor - 1950 kronor inklusive eventuell moms.

Faktureringsrutiner avtalas med klienten beroende på ärendets karaktär och omfattning.

 

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i privata försäkringar som hem- och villaförsäkring för att kunna finansiera ditt juridiska ombud. Kontakta ditt försäkringsbolag för information.

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd från staten för ett juridiskt ombud, till dig som inte själv har möjlighet att betala för ett ombud. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten för mer information. 

Kontakta oss gärna för mer information!